Informatie Management


Er worden hogere eisen aan uw bedrijfsvoering gesteld. Uw producten en diensten zijn al van hoge kwaliteit. Toch wordt het steeds lastiger om met de bestaande middelen uw doelen te realiseren. Informatie Management zorgt dat ICT-projecten beter aangepakt worden, waardoor zij succesvoller en efficiënter uitgevoerd kunnen worden.


Image

Informatiemanagement zorgt ervoor dat de informatiebehoefte (en de daarbij horende ICT) in de verschillende bedrijfsprocessen in uw organisatie worden vertaald naar informatievoorziening. Op die manier bereikt u de gewenste resultaten. Qolor kijkt naar het complete informatiemanagement met al zijn aspecten binnen een organisatie. ICT moet de organisatie faciliteren – niet andersom.Projectmanagement


 Informatiemanagement projecten zijn per definitie complex. Qolor kijkt naar het geheel vanuit een helicopterview. Dan zie je hoe je projecten sneller, met betere kwaliteit en lagere kosten uitvoert en daardoor met meer succes afrondt. Qolor helpt je dan ook met het ontwarren van je informatiemanagement, projecten en het borgen ervan.


Consultancy


Bij Qolor adviseren en implementeren we, alsof het ons eigen bedrijf is. We handelen onafhankelijk en integer en met de bedoeling om uw organisatie, uw mensen en onszelf te blijven ontwikkelen. We zoeken altijd de optimale aanpak voor uw organisatie. Door de ‘harde’(methodes en tools) en de ‘zachte’ kant (mensen en cultuur) te combineren, behalen we goede resultaten en zorgen we ook dat de aanpak en de resultaten goed in uw organisatie geborgd worden.


Coaching


Kijkend naar de mensen binnen de organisatie, ondersteunen wij u met het begeleiden van uw medewerkers in hun ontwikkeling en het uitvoeren van hun werk. Door onze coaching komen uw medewerkers, zowel vakinhoudelijk als persoonlijk, steviger in hun schoenen te staan. Wij werken vanuit onze ervaring als informatiemanager.

 • Informatie Management
  Egis Parking Services
  Informatie Management

  In Amsterdam wordt door middel van scanauto’s gehandhaafd op fiscaal-parkeren, parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken.

  Omdat er veel overlast is in de stad van wild-parkeren (op stoepen, fietspaden etc.) werd de bestaande dienst uitgebreid met de handhaving op Mulder parkeerovertredingen om zo het wild-parkeren terug te brengen. Hiervoor moest een nieuwe handhavingssysteem gebouwd worden en moest een nieuwe PDA/handheld applicatie voor de handhavers op straat (in dit geval BOA’s) worden ontwikkeld.

  De Qolor medewerker gaf leiding aan dit politiek gevoelige project waarbij de oplevering op de aan de Amsterdamse politiek beloofde datum van cruciaal belang was.

  Het nieuwe handhavingssysteem en de PDA/handheld applicatie zijn beide exact op de juiste datum opgeleverd en in productie gegaan zonder noemenswaardige problemen.

 • Inrichten beheer Verkeersmanagementcentrale
  Provincie Noord Holland
  Inrichten beheer Verkeersmanagementcentrale

  Ik heb de Qolor consultant leren kennen als een bevlogen adviseur die makkelijk schakelt tussen strategische discussies en praktische uitwerking. Voor de provincie heeft hij succesvol het beheer van het DVM areaal opgezet. Hiermee is een solide basis gelegd voor de provincie om de volgende stappen te maken.

 • Project JIVC
  Ministerie van Defensie
  Project JIVC

  Karaktereigenschappen die de Qolor projectmanager typeren zijn zelfvertrouwen, vasthoudendheid en rust. Dit gecombineerd met vakmanschap op het gebied van projectmanagement en IT maakt dat de Qolor projectmanager zich goed staande heeft kunnen houden bij het Ministerie van Defensie in het algemeen en de Defensie IT-organisatie in het bijzonder.
  Het doorvoeren van noodzakelijke verbeteringen binnen de IT van Defensie is niet makkelijk, want de IT-omgeving van Defensie organisatorisch, technisch en bestuurlijk complex. Toch is de Qolor projectmanager er in geslaagd haar projecten succesvol af te ronden; succesvol in relatie tot de toegevoegde waarde voor Defensie, alsook het borgen van de instandhouding van de IT-systemen die haar projecten hebben opgeleverd.

 • Toetsen ICT behoefte
  Erdee Media Groep
  Toetsen ICT behoefte

  Toetsen ICT behoefte

  “Gedreven vanuit klantbelang heeft Qolor meermaals standvastig discussie met ons gevoerd. Dit leidde ertoe dat wij als EMG goed tussen de oren kregen wat nu echt onze eisen en wensen zijn (en waarom). Dit stelde ons in staat om goed de marktuitvraag, om onze Visie 2020 in te vullen, te organiseren en de antwoorden van de markt echt te evalueren. Dank aan de standvastigheid van het Qolor team.”

  EMG heeft Qolor gevraagd een onderzoek te doen naar de ICT behoefte en infrastructuur in het kader van de EMG Visie 2020.

  Hiertoe zijn een viertal stappen uitgevoerd:
  1. Vaststellen van de strategie.
  2. Vaststellen van bestaande situatie en gewenste situatie in 2020.
  3. Voorbereiding selectie en aanbestedingsfase.
  4. Voorbereiding implementatie.

   

 • Service Level Management
  Gemeente Rijswijk
  Service Level Management

  Service Level Management

  "De Qolor consultant combineert een zakelijke opstelling met een flexibele, mensgerichte instelling en bewerkstelligt zo in harmonie werkbare afspraken en een soepele samenwerking. Zij geeft daarmee een prima invulling aan de rol van Service Level Manager en neemt onze organisatie op een enthousiaste en gedreven manier mee in een nieuwe manier van werken."

  De gemeenten Rijswijk en Delft zijn een samenwerking aangegaan op het gebied van ICT. De ICT dienstverlening is daartoe ondergebracht in een gezamenlijke beheerorganisatie. Rond de start van die dienstverlening vonden ook grote migraties plaats.
  De Qolor consultant bekleedt de rol van service level manager en is verantwoordelijk voor het maken en bewaken van afspraken op het gebied van ICT ondersteuning, applicatiebeheer, advies en projecten.

  De samenwerking betekent ook een nieuwe manieren van werken voor beide gemeenten. Bij het vormgeven van de ICT dienstverlening wordt uitgegaan van een leer- en groeimodel, waarbij telkens gezamenlijk stappen worden gezet om de processen en producten te optimaliseren. Ook hier is de Qolor consultant bij betrokken.

 • 4G Steering of Roaming
  KPN
  4G Steering of Roaming

  4G Steering of Roaming

  “De Qolor project manager is iemand met een ‘hands on’ mentaliteit die in korte tijd een goed samenwerkend projectteam had staan. Hij heeft veel aandacht besteed aan de relatie tussen KPN en de leverancier. Ik ben er van overtuigd dat dit één van de succesfactoren is geweest.  In een Agile aanpak werden de verschillende projecthobbels genomen en werden problemen binnen het team opgelost. Het project heeft zijn doelstellingen binnen tijd en budget gehaald en gezien het ambitieuze tijdspad is dat knap te noemen.”

  Het project 4G Steering of Roaming binnen KPN had tot doel om het 4G Roaming verkeer via vooraf ingestelde voorkeursoperators te laten lopen. Het project betrof implementatie van nieuwe techniek in een zeer ambitieus tijdspad. De Qolor manager heeft als projectmanager het project in de uitvoeringsfase overgenomen.