informatiebeveiliging


Informatiebeveiliging is niet meer weg te denken binnen organisaties.  Het belang van een adequate beveiliging van informatiesystemen en IT infrastructuren is overduidelijk, omdat ICT en informatie vaak de levensader is van bedrijven.


Image

Het organiseren van informatiebeveiliging binnen ondernemingen is ondanks de hoge sense of urgency vaak geen sinecure, omdat bij  het goed implementeren van informatiebeveiliging de gehele organisatie betrokken is.  

Een juiste inventarisatie van processen, middelen EN het bepalen van risico’s en maatregelen dragen in hoge mate bij aan het succesvol implementeren van informatiebeveiliging.ISO 27001 implementatie


ISO 27001 en informatiebeveiliging worden over het algemeen in één adem genoemd.  

Met ISO 27001 wordt een managementsysteem geïmplementeerd waarmee op een gestructureerde en planmatige manier alle aspecten van informatiebeveiliging worden ingericht. 

Via een PDCA cyclus wordt  de kwaliteit van de organisatie van informatiebeveiliging geborgd en verbeterd.

Qolor beschikt over  gecertificeerde ISO 27001 implementatieconsultants om u te helpen met een succesvolle ISO 27001 implementatie.


Information Security Officer


Een information security officer is een spin het web voor wat betreft informatiebeveiliging.   

Denk bijvoorbeeld aan het formuleren van beleid, het afhandelen van security incidenten, het adviseren van projecten inzake informatiebeveiliging, het adviseren over  Business Impact Analyses, opstellen van maatregelen, etc.

Qolor kan u ondersteunen met een information security officer op interim basis of via een strippenkaart en/of abonnement.


ISO 27001 DIY


Mocht u er voor kiezen om uw ISO 27001 implementatie zelf ter hand te nemen dan kan Qolor u ondersteunen met advies, templates en een interne audit.

Op basis van een strippenkaart kan de expertise van Qolor worden ingezet op de momenten wanneer u het uitkomt. Tevens zit u aan het stuur voor wat betreft de mate van ondersteuning. Denk dan aan ondersteuning op locatie of via mail en Skype.

Qolor kan u ook helpen door het afnemen van een interne audit inzake uw ISO 27001 certificering.  Op basis van de audit uitkomsten voert u verbeteringen door en bent u klaar voor een certificering door een Certificerende Instantie (CI)

  • ISO 27001 DYI
    Blue Carpet
    ISO 27001 DYI