Privacy Management


Het borgen van de privacy van persoonsgegevens staat door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) nadrukkelijker op de agenda van directies bij overheden en ondernemingen. Immers, uw klanten, medewerkers en leveranciers gaan er simpelweg gewoon van uit dat u hun privacy ongeacht de AVG al goed heeft georganiseerd.  U neemt uw stakeholders serieus, toch?

Een andere reden voor het borgen van de privacy van persoonsgegevens is dat het niet voldoen aan de richtlijnen van de AVG behoorlijke boetes met zich meebrengt.


Image

Ziet u door de AVG-bomen het bos niet meer? Qolor helpt u met:

 • het gestructureerd in kaart brengen wat uw huidige positie is ten aanzien van het voldoen aan AVG en op welk niveau de privacybescherming van persoonsgegevens zich bevindt
 • het opstellen van een implementatieplan voor het inrichten van een privacy management organisatie
 • het daadwerkelijk inrichten van een privacy management organisatie
 • het leveren van een Data Protection Officer.

Wij werken graag met u samen aan het AVG-compliant maken van uw organisatie en uw privacy management structureel te borgen.Privacy management


Goed ondernemerschap is ook het borgen van de bescherming van persoonsgegevens en privacy.  

Via privacy management is dit te borgen.   Als u privacy management goed heeft georganiseerd en geïmplementeerd voldoet u ook aan de AVG.

Qolor gebruikt best practices en standaarden om privacy management te implementeren.  Van analyse tot uiteindelijke implementatie.   

Qolor ontzorgt u! 


DPO nodig?


Vanuit de AVG kunt u verplicht zijn om een Data Protection Officer (DPO) aan te stellen.  Als u ondanks de verplichting hier niet aan voldoet kan de Autoriteit Persoonsgegevens hiervoor een boete opleggen van 4% van de jaaromzet of maximaal € 20 miljoen.

Qolor kan u ondersteunen met het leveren van een Data Protection Officier (DPO)  op interim basis of via een strippenkaart en/of abonnement.

Hierdoor voldoet u aan uw verplichting en hoeft u hier intern geen eigen medewerkers voor op te leiden en vrij te spelen.


AVG Readiness Check


Qolor heeft een on-site AVG readiness check ontwikkeld gebaseerd op de richtlijnen van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming.

Deze check gaat verder dan alleen de AVG en kan worden gezien als een nulmeting op het gebied van de organisatie van privacybescherming binnen uw onderneming. 

Op basis van de nulmeting kunt u dan een roadmap ontwikkelen om de privacybescherming en de compliance aan de AVG verder in uw organisatie te borgen. 

 • AVG Implementatie
  Stonefield
  AVG Implementatie
 • AVG Scan
  Ad Hoc Contactcenter
  AVG Scan